O nas

W ponad 70-letniej historii Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kłodzku można wyodrębnić kilka okresów.

Dnia 21 października 1945r Walne Zgromadzenie Organizacyjne podejmuje uchwałę o założeniu Spółdzielni. 5 marca 1946r tutejszy Sąd Okręgowy zarejestrował Spółdzielnię pod nazwą Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kłodzku.
Lata 1946-1958 to okres tworzenia podstaw działania Spółdzielni oraz utrwalania jej struktur organizacyjnych. W tym czasie powstaje pierwszy Zarząd i Rada Nadzorcza.

Zgodnie ze Statutem Spółdzielnia prowadzi działalność handlową polegającą na skupie i dalszej odsprzedaży płodów rolnych produkowanych przez rolników, a także handel detaliczny tj.: sklepy spożywczo – przemysłowe, sprzedaż nawozów, zbóż siewnych i nasion, sprzętu rolniczego. W działalności produkcyjnej: 4 piekarnie, 2 młyny oraz cegielnię. W działalności produkcyjno – usługowej: 2 warsztaty mechaniczne, 3 kuźnie, oczyszczalnię zbóż i nasion. Spółdzielczy ośrodek maszynowy i 21 jego filii we wszystkich wsiach gminy.

Na początku lat 50-tych powstają przedsiębiorstwa specjalistyczne, które przejmowały prowadzoną przez Gminną Spółdzielnię działalność (np. na polecenie CRS przekazano naszą Cegielnię Wrocławskim Zakładom Ceramiki Budowlanej). W okresie tym cała spółdzielczość znajdowała się w głębokim kryzysie, co w konsekwencji hamowało jej rozwój.

W latach 1958-1961 następuje pewna stabilizacja, zarówno gospodarcza, jak i personalna. Dostosowuje się charakter działalności Spółdzielni do budowanych struktur spółdzielczych w kraju.

Z początkiem lat 60-tych XX wieku rozpoczyna się proces inwestowania. Powstają pawilony handlowe, nowe Bazy Obrotu Rolnego i piekarnie, rozwija się działalność oświatowa i społeczno – wychowawcza. Okres ten charakteryzują częste zmiany statutu Spółdzielni. W roku 1975 następuje przyłączenie Gminnej Spółdzielni Żelazno. W tym czasie zostają przyłączone Ośrodki Nowoczesnej Gospodyni, Kluby Rolnika i Bazy Obrotu Rolnego w Żelaźnie. Po zmianie granic administracyjnych (likwidacja powiatów) następuje przejęcie części obiektów z GS Polanica i GS Nowej Rudy. Zostają przyłączone Baza Obrotu Rolnego w Gorzuchowie, Restauracja „Róża Kłodzka”, rozlewnia w Starym Wielisławiu oraz sklepy w Święcku, Gorzuchowie i w Szalejewie Górnym.

Lata 1980-1989 to proces konsolidacji i integracji Spółdzielni w nowych granicach działania. Spółdzielnia inwestuje, powstają nowe obiekty handlowe i produkcyjne m.in.: Piekarnia w Krosnowicach, Dom Handlowy i Pawilon Handlowy w Krosnowicach. Spółdzielnia wówczas zatrudnia 270 osób i prowadzi szeroki zakres usług.

Lata 1990-1999 to okres swoistego załamania gospodarczego. Ulegają likwidacji placówki kulturalne i handlowe, a część posiadanego majątku wydzierżawiono lub sprzedano. W tym czasie zatrudnienie spada z 270 do 80 osób. Rozpoczyna się proces uwłaszczenia Spółdzielni. W minionym dziesięcioleciu posiadane środki finansowe Spółdzielnia przeznacza na modernizację i remont obiektów.

Lata 2000 – 2010 to dalsze zmiany. Po ponad 2-letnim okresie przygotowawczym Spółdzielnia uzyskuje status Zakładu Pracy Chronionej.   W tym okresie Spółdzielnia przejmuje GS Szczytna z 26 osobową załogą. Zostają przyłączone sklepy w Szczytnej, Restauracja „Szczytnianka”, Baza Obrotu Rolnego w Szczytnej oraz piekarnia. Spółdzielnia rozpoczyna kapitalne remonty pawilonu handlowego w Szczytnej, a także sklepu w Krosnowicach, które w trakcie modernizacji przebudowano na potrzeby obiektu działającego pod szyldem „CHATA POLSKA”. Spółdzielnia wchodzi w posiadanie certyfikatu ISO i HACCP w zakresie produkcji i dystrybucji wyrobów piekarniczych i cukierniczych.

Od roku 2011 do chwili obecnej Gminna Spółdzielnia przechodzi proces modernizacji i remontów swoich obiektów. Na chwilę obecną Spółdzielnia posiada Piekarnię i Cukiernię w Krosnowicach oraz 8 sklepów różnej wielkości. W posiadaniu Spółdzielni są także: Skład Opału oraz Centrum Targowe.